Afet Durumlarında Ailelere ve Çocuklara Yönelik Güvenli Alanlar Oluşturma

Erken çocukluk dönemi gelişimine odaklanan bu eğitim, Suriye ve Türkiye’deki deprem felaketine müdahale eden çalışanlara yönelik olup, depremzede çocuklar ve çocukların bakıcıları ve aileleri için psikososyal destek alanları ve hizmetleri oluştururken dikkate alınacak güvenli ve iyi uygulama ilkelerine giriş niteliğindedir.

 

Bu eğitim kimler içindir?
Suriye ve Türkiye’deki depremzede çocuklar ve ailelerle çalışan, erken çocukluk döneminde güvenli psikososyal destek uygulamaları hakkında bilgi edinmek ve bilgi alışverişinde bulunmak isteyen kurumlar, çalışanlar, gönüllüler ve bireyler içindir.

 

Eğitim nerede veriliyor?
Eğitimler günde üç saat olmak üzere iki gün boyunca çevrimiçi olarak verilmektedir.
Katılımcıların ihtiyacı doğrultusunda Türkçe ve Arapça simültane çeviri mevcut olup kayıt esnasında talep edilebilir.
Bir sonraki eğitim tarihlerini ve kayıt bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
27-28 Haziran
Yeni tarihler düzenli olarak duyurulmaktadır.

 

Üç saat süren eğitimlerde şu konular ele alınmaktadır:
• Çocuklar için güvenli iyileştirme alanları oluşturmaya yönelik temel ilkeler.
• Küçük yaştaki çocukların deneyimlerine özellikle odaklanarak afet durumlarında travma hassasiyeti taşıyan uygulamalara giriş.
• Depremzede grupları müdahalenin odağına alabilmek amacıyla kimlik bilinci taşıyan uygulamalara giriş.
• Afet durumlarında çocuklar için güvenli psikososyal iyileştirme alanları oluştururken kullanılabilecek travma ve kimlik bilinci taşıyan araçlar.

 

 

Benzer tecrübelere bizzat sahip biri olarak, hem kendi başımdan geçeni daha iyi anlayabildiğim, hem de aynı durumda olanlara yardım edebilmeyi ve gönüllü faaliyetlerim esnasında kendime iyi bakabilmeyi öğrendiğim müthiş bir fırsattı.

 

 

 

Eğitim katılımcısı